VINYL SET - 36 Euro

Maniac Butcher 'Epitaph' MANIAC BUTCHER "Epitaph" 2000 LP (Death To Mankind)
Maniac Butcher 'Krvestreb' MANIAC BUTCHER "Krvestreb" 1997 LP (Arges)
Maniac Butcher 'Lucan-antikrist' MANIAC BUTCHER "Lucan-antikrist" 1996 LP (Arges)
Maniac Butcher 'Immortal Death' MANIAC BUTCHER "Immortal Death" 1993 LP (Arges)
Maniac Butcher 'Live In Germany' MANIAC BUTCHER "Live In Germany" 1997-2001 LP (From Beyond)
Maniac Butcher 'Live In Open Hell' MANIAC BUTCHER "Live In Open Hell" 1999 LP (From Beyond)

Standard price of 6 LPs: 56 Euro
Special price in set: 36 Euro (you save 20 Euro)

Vinyl set