Epitaf
Poslední útok Šíleného Řezníka

...Z pamětí luckého knížete Vlastislava Krvelačného, nepřátely “Šíleným Řezníkem” nazývaného...

I. Co dobré pro mne, dobrým jest - toť pravidlem neměnným provázejíc konání mé životem mým povšechným.

Nadělení všelikerá
Člověku život přináší
Boje a souboje rozličné
Podstoupiti jest nutné

Rozřešení každojediné
Vždy jen na vůli mé spočine
Kdy velkoryse ustoupiti
Kdy válečný meč obnažiti

Dnes jak již po mnohokráte
Volbu nutno rozvážiti
Lépe k boji vojsko hotoviti
Škůdcůch provždy vyhubuti

II. Bitva rozhodující v krvi ouspěšně vybojována jest, a tím i toto tažení vojnové zakončení zdárného dosahuje.

Naše meče, píky a sekery
Ostřejšími se býti zdají
Vítězství jest na blízku
Hymny již krajem znějí

Končí zlý sen nepřátel
Počíná jich spánek věčný
Snad tím kruh pověstný se uzávíra
Kde jedno zmírá druhé se rodí

Sokůch zkázy dílo dokonáno
Z jich krve blaho naše zplozeno
To vše budiž bez odkladůch
Náležitě oslaveno

III. Ve stínu Hor Krušných, na březích řeky Oharky, v kraji v tom, nechť po tři dny následující medovina proudem prolévána jest v oslavu našeho vítězství slavného.

Však kalí radost mou
Ba přímo žíly mé rve mi
Kterak hejno parazitůch bez zásluh
Hltavě ujídá z mé hostiny

Pečínka chutná
I kurvičky vilné
Jsouc jen pro mé
Vojíny udatné

Za to s lůzou příživnou
Po právu teď naložme
Tudíž moji pochopové
Zatkněte krysy proradné

IIII. Znační mordové se dějí lidu žebravému v kraji Žateckém, neboličto jednomu každému státi se tak, nehyhnutelným zdá se být.

Pro kriply a mrzáctvo
I žebrotu prodejnou
Chystati se hotovte
Popravu veřejnou

Jich těla jak rolničky
Věšte podél čáry hraniční
Pokud provaz nestačí
Použijte šňůr prádelních

Nechť tam budou žřetelnou
Výstrahou i znamením
Že o chcípáky podobné
Ve své říši nestojím

IIIII. Zkušenost i naučení závěrečné, výhodné k dojití uplatnění přede všemi u králůch, vladařůch, vojvodůch i druhých panovníkůch všelikerých.

Uvnitř dubu statného
I malý červotoč žravý
Než dřevorubcova sekera
Nebezpečnějším se jeví

Na toto pravidlo
ouzkostlivě třeba dbáti
Plevel ze své zahrady
Pravidelně vyžínati

Jednomu každému
Třeba uděliti po právu
Věrnost odměniti přízní
Zradu a lež smrtí