Immortal Death

Dva tisíce let

Dva tisíce let
Víra v dobro?
Ruka boží
Stahuje tvé hrdlo

Dva tisíce let
Víry se nenajíš
Strádání těla
Chtíč s ni neukojíš

Dva tisíce let
Zacpaný uši
Bály se slyšet
Ze strachu z boha

Dva tisíce let
Vyloupávaný oči
Nesměli vidět
Dílo boží

Dva tisíce let
Roubíky v ústech
Nesmíš se ozvat
Pozvednout svůj hlas

Kněži přeřvali všechno
I hlas svého boha
Nepřipravené oči oslepili
Září falešného zlata

Vůni žen zaměnili
Za smrad kadidel
Ukradli vám hlas a smysly
Snad někomu zůstal rozum

Dva tisíce let
Víra v dobro?
Ruka boží
Stáhla tvé hrdlo

Dva tisíce let
Víry ses nenajed
Strádání těla
Chtíč sis neukojil

Dva tisíce let
Pastýřúv soud
Strach se bránit
Porážka oveček

Dva tisíce let
Hony na čarodějnice
Svaté války
Oběti inkvizice

Dva tisíce let
Dva tisíce obětí denně
Církevni zločiny
Jsou nepomstěnny...!

Nesmrtelná smrt

Konečnost světa
A věčnost duše
Pravda boží
Církevní bludy

Po smrti duše
Tělo dál hnije
Zákony hmoty
Proměna formy

Konečnost duše
Nestálost těla
Změny dimenzí
Rozklad života

Střídání bohů
Variace víry
Závislost v čase
Proměnnost všeho

Jediný stálý
Element věčnosti
Určujicí síla
Vývoje světa

Jméno pro věčnost
Konstanta života
Je sama smrt
Nesmrtelná smrt

Ne duše, ne bůh
Ale jen smrt
Je tak krátká
A přece věčná

Boj církve s vírou

Touha po svobodě
V poutech víry
Potřeba hříchu
V klášterních zdech

Volnost těla a duše
Znásilnéná církví
Obcování s bohem
Znamením kříže

Jednota církve a víry
Ztracena v dávnověku
Nevyhnutelnost hříchu
Přetvářka celibátu

Jen množství hříchů
Pod jeho křížem
Toho ses nenadál
Útrpný spasiteli

Mniši zpití mešním vínem
Jeptišky zfetované heroinem
Ztráta božích zábran
Oddáni svému chtíči

Církev pošpinéna hříchem
Víra zlromena chtíčem
Bůh poražen zradou
Vítězství církve nad vírou

Církevní vraždy I.

Svět změněn rukou boží v obětní oltář
Z myslících lidí tupě poslušné ovce
Kněžské roucho potřísněno dětskou krví
Na kříži zbytky masa nevěřících

Vyvraždění barbarských civilizací
Pobíjení zajatců ze svatých válek
Kacíři vysící na stovkách šibenic
Ostře páchnoocí pochodně čarodějnic

Hlavy bez očí nabodané na kůlech
Údy hladových zlodějú potravou krys
Vězni čekající na katovu sekyru
Středověkké krutosti ve jménu boha

Církev zabíjela a bůh s tím souhlasil
Bůh - ztělesnění dobra? Záminka smrti
Příslušnost k církvi vymáhaná násilím
Víra v boha - duševní otroctví

Církevní vraždy II.

Církev - divná instituce
Kněži - její kruté ruce
Vlivem jejich perzekuce
Život hasne jako svíce

Jezuiti, inkvizice
Kati, skřipec, palečnice
Procesy a šibenice
Nevěřící na hranice!

Desatero

V jednoho boha
Věřiti budeš
Víru v sebe
Nadobro ztratíš

Nevezmeš jméno
Boží nadarmo
Sebe však stále
Pomlouvat budeš

Ctít otce svého
Matku svou budeš
Tak jako Izák
Abraháma

Miluj bližního
Jako sám sebe
Proto mu nastav
Svoji druhou tvář

Nezabiješ
Ve svojem zájmu
Veď svaté války
Pro boží slávu

Nesesmilníš
Však první věta:
Milujte se
A množte se

Nepokradeš
Nezalžeš

Nepožádáš manželky bližního svého
Aniž požádáš statků jeho
Jen bůh moh vstoupit do Marie
I bez vědomí Josefova

Desatero přikázání
Desatero lidských hříchů
Kacířství a rouhání
Neúcta a nenávist

Zabíjení, souložení
Krádeže a podvádění
Cizoložství vdaných žen
Neplnění desater

Víra v boha

Nevíra ve vlastní sílu
Potřeba pevného bodu
Víra v jeho existenci
Hledání opory v bohu

Strach z vlastního rozhodnutí
Odpovídat za své činy
Čekání na pokyn boží
Schovávání se za boha

Uvěřil's v posmrtné bytí
Proč se tady trápit dále?
Ukonči svou pouť životem
Dostaneš se hned do ráje

Proč nechceš?
Ty se Pekla nemusíš bát
Ne!
Jen nevěříš v boha a v ráj!