The Incapable Carrion

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus Nazaretský...

Nejsvětější vykupitel
Krutý soudce nad hřišníky
Odměna pokorným sluhům
Oheň spálí bezbožníky

Strach z pekla, očistce
Víra v ráj na nebi
Skutečnost - vlhký hrob
Vinným i nevinným

Ježíš Kristus Nazaretský
Svatý syn božího otce
Vládce nad osudy lidí
Svůj do rukou Židů vloží

Všemocný spasitel
Na rajském oltáři
Neschopná mršina
Zkroucená na kříži

Ježiš Kristus bránil jiné
Neubránil však sám sebe
V Jezukrista věří jen ti,
Co nevěří sami sobě

Strach z pekla
Víra v ráj
Skutečnost
Vlhký hrob

Ježiš Kristus Nazaretský
Prý řídí běh všehomira
Své smrti však nezabránil
Na kříži tři dni umíral

Psovi psí smrt!

Neschopná
Mršina
Zkroucená
Na kříži

Divný symbol vyšší moci
Důkaz její neschopnosti
Uctívání bezmocnosti
Výsměch lidské pitomosti

Úpis bohu

Obava z prázdnoty po životě
Řešení - idea věčného bytí
Oddání se víře v posmrtný život
Upsání duše bohu

Ztráta potřeby bojovat
Za svobodu a právo názoru
Úspěšné vyhlazení
Všech mozkových závitů

Přeměna v pouhý nástroj
V rukách církve
Uvěřil's jejich slibům
Ztratil's to nejdražší, co jsi kdy měl - život!

Šíření víry

Svobodná země, svobodní lidé
Netuší příchod období kříže
Invaze z jihu neznámých kněží
S podivným znamením smrti na kříži

Nositelé světla poznání
V ústech dobro, na srdci lež
Misie - šíření vyznání
Kříž ztupil barbarský meč

Zatracení starých symbolů
Důvěra v nového proroka
Dříve ctění hrdinové
Jsou svrženi do Pekla

Pokora křtěného lidu
Zhasla poslední pochybnost
Náhrada starého kultu
Za latinskou pobožnost

Poslušné ovečky Páně
Zbaveny svého myšlení
Zpoutané temné stíny
Čekají na své spasení

Z barbara křesťan
Z pána otrok
A z lovce
Štvaná zvěř

Stovky let jen v odříkání
Změnily lid k nepoznání
Přesto uvnitř této špíny
Žili ti, co nevěřili

Skrytá myšlenka na pomstu
Za duchovní zkázu lidu
Doutná v srdci nepřítele
Falešného mesiáše

Nastal čas otevřít oči
Probrat se z letargie
Chopit se zbraně a vyhnat
Posluhy Vatikánu

Z křesťana pohan
Z otroka pán
Pro nepřítele
Hrozba a strach

Na Temný Trůn usedl nový pán
Lidem dal sílu - svobodu - zbraň
Kostely Krista spálí na prach
Církvi svatá, tak se mu braň!

Procitnutí v smrti

Podvečer na smrtelném loži
Příprava na cestu k bohu
Pevná víra ve spásu duše
Odhodlání oddat se smrti

Celý život věrnost k Pánu
Utrpení z jeho zkoušek
Válení se před ním v prachu
Pro získaní jeho přízně

"Milování" svých nepřátel
Nastavování druhé tváře
Pokorné přežívání ve strachu
Chlubení se utrpením

Však jen jediné
Tvé opravdové potěšení -
Víra, že tvý mučitelé
Neuniknou ruce boží

Ty se svíjíš v silné křeči
Na pokraji agónie
Zato tvoje noční můry
Jsou stále při plné síle

Procitnutí z temného sna
Až s příchodem věčného spánku
Poznání kruté pravdy (o bohu)
Proč až teď?

Ztráta důvěry v boží sílu
Nevíra v boží spravedlnost
Život strávený ve lži a strachu
Pozdní shození křesťanských pout

Náhlý strach ze smrti
Vztek nad bezmocí umírajícího těla
Nezájem o zpověď a rozhřešení
Sžírající touha po pomstě

Procitnutí v smrti
Pomsta místo zpovědi

V tvé duši propuká sopka
Nevíry a nenávisti
Nenávidíš všechny živý
Strašně rád by ses jim pomstil

Není čas - umíráš
Odcházíš - nepomstěn

Svatá válka

Křížová výprava do svaté země
Jeruzalém zpět křesťanům
Obrana míru a víry
Svatá válka - spravedlivá věc

Proroctví Mohameda, synové Alláha
A jejich svatá povinnost
Šíření koránu zahnutou šavlí
Svatá válka - spravedlivá věc

Hospodinem národ vyvolený
Jahve a moudrosti rabínů
Lízání pat nepřátel - spravedlivá věc
Svatá válka - lichva a kšeft

Ježíš, Jahve, Alláh
Palestina, Jeruzalém, Izrael
Křesťan, arab, žid
Pohanští psi, vyvolený lid

Svatá válka
Z rozkazu kalifa
S požehnáním papeže
K radosti rabína

Svatá válka
Boj za pravou víru
Žízeň po krvi
Volání po míru

Svatá válka
Staleté bitvy
Křižování zajatců
Židovské pogromy

Svatá válka
O svatou zem
Dva se prali
Třetí se smál

Neúspěch křesťanské církve
Jeruzalém v rukách pohanů
Nevadí vždyť na pokřtění čeká
Spousta eskymáků, indiánů, černochů

Židi - vládci svaté země
Jinde pronásledované krysy
Sionismus, antisemitismus
Lichva a pogromy

Potomci emírů, žebráci v ulicích
Zpustlé mešity, zdi nářků
Touha po pomstě, boj v krvi
Kameny proti letadlům

Svatá válka - nemožný mír
Věčná nenávist - bolest a krev

Stvoření

Dějiny lidského rodu
Dějiny otazníků
Touha znát smysl a původ
Existence života

Hledání odpovědí
Nedostatek znalostí
Neschopnost vysvětlení
Vymyšlení vyšší moci

Nalezení falešného smyslu života
V uctívání smyšleného stvořitele
Přechodná náhražka pocitu rovnováhy
Popřena vývojem lidského poznání

Odhalení lživých dogmat
Revize klíčových ideí
Transformace v modernější církev
Zmatenost Pastýřovo oveček

Pokrok dílem inteligenční elity
Bez účasti "průměrného" jedince
Nechápání podstaty - odcizení
Druhá šance pro samozvané mesiáše

Nejistota duševně slabých kusů
Hrozba duševního otroctví
Útěk z nechápaného světa
Do náručí upíří církve

Lenost pracovat
- nutná podmínka vývoje společnosti
Lenost myslet
- prvotní příčina stagnace jedince

Neznalost smyslu a
Původu života
Nejlehčí řešení
Stvoření stvoření

Mocný bůh - stvořitel
Jeho syn - Ježíšek
Vládcové nad lidstvem
Stvořeni člověkem