Barbarians

Barbarians

Four black clouds
Over Saaz
Free barbarians
Masters of darkness

Only silver fullmoon
Illuminate their path
Under the hooves
Of their black horses

No God can't change their mind
No shepherd can't destine their way
No force majeure can't qovern their lives
They are free...!

Midnight ride
Over the light of fullmoon
Barbarians enjoy their lives
They are free...!

Join them on lucid journey
Join them in Blasphemous
Dark Occult Immortal
Black Death way...!

Catheclasm

Vnucená víra
Od krve kříž
Období temna
Utrpeni...

Honosné kostely
Vznešené chrámy
Obrary svatých
Se zlatýmy rámy

Zdobené oltáře
Vraždící kněží
Cathechismus
Utrpení...

Zlomená víra
Zlomený křiz
Ohnivá éra
Pohan se mstí...

Hořící kostely
Zbořené chrámy
Spálené ikony
Roztavené rámy

Zničené oltáře
Visící kněží
Catheclasm
Pohan se mstí...

Svatý otec

Svalý otec, svatý stolec
Papež a Vatikán
Duchovní pastýř, oltář křesfanů ?
Živoucí fosílie navého věku !

Boží vyslanec na zpustlé zemi ?
Prostřednik spasitele a zatracených davů ?
Sněhobílá ovce v černém stádě ?
Senilní dogmatik s maskou lidumila !

Pomazaná hlava církve svaté
Posvěcený hlas víry pravé ?
Učení boží - absolutní pravda?
Smyšlené slovo - zákon důvěřivých !

Vším křestanstvem ctěná autorita
Osvícený vůdce božích sluhů ?
Strážce zástupu vyvolených ?
Slepý král oslepených !

Svatý otec, víra v boha ?
Bible svatá, boží slova ?
Senilita, slepota !
Smyšlenky a dogmata!

Peklo

Křestanská církev
Stvořitel Pekla
Vyhnanství všech
Dřívějších hrdinů

Pravý symbol světla a slunce
Svržen do temné propasti
Křesťanský bůh - jasný pán
Lucifer - temný netvor

Lucifer - temný netvor
Leviathan - odporný slizký had
Svobodní a volní - kacíři, zbloudilé ovce
Belial - nebezpečný rebel

Nejmilostivější bůh
Pastýř, strážce stáda
Koná jen dobro, rozdává lásku
Však, dílem koho bolest a smrt...?

Postrádání původce zla
Koho pohnat k odpoědnosti...?
Satan - vládce Pekla
Symbol nenávisti, ztělesnění zla

Křesťanská církev
Stvořitel Pekla
Království všech
Mocných hrdinů

Druhé stvoření

Nikoliv bůh
Ale člověk
Stvořitelem boha
K obrazu svému

Touha člověka vládnout
Strach odpovídat za své činy
Stvoření boha pro případ neúspěchu
Boží vůlí lze všechno omluvit...

Lidský bůh
Prý rovněž všemocný a dobrý vládce
Však za veškeré zlo na Zemi
Si člověk odpovídá sám...

Legenda z počátku věku...aneb mesiášův konec


...pán mrzáků,
král slabochů
ke kříži právem odsouzen,
ponese ho a na něm bude usmrcen...


...král chátry pozemské
již se na smrt béře,
ó, lúzo křesťanská
považ břímě kříže...


...schnilé nohy podním klesají,
povzbuzeny bičem opět vstávají,
trnovou korunu mu nasazují,
krev a mozek z ran vytékají...


...již ho na kříž natahují,
údy mu hřeby prorážejí,
kopím v boku ho vykrvují,
bídný život z něj vysávají...


...hejna vran oči vyklovaly,
mozek a krev již vytekly,
mouchy do masa vajíčka nakladly,
hyeny údy z těla vyrvaly...


...vyžraná lebka k nohám se skulila,
kostra masa zbavená na slunci zablýskala,
nato se kosti rozsypaly,
vybělely a v prach rozmělnily...