Lučan-antikrist

Zrada

Karavana poslů
Vyznání jižního
Ve jménu Ježíše
Syna boha nového

Směr jejich pouti bídné
Krajina svobodná
Hojná a květnatá
Česká a Moravská

Falešná mise
Jazyky lživé
Vzívajíc mrzáka
Ke kříži bitého

Mesiáši samozvaní
Věrozvěsti nepozvaní
Láska v jejich ústech
Zrádnější než dýka v zádech

Sliby vylhané
Dary úplatné
Důvěra zrazená
Země tupená

Půlnoční říše

Příchod bazilišků z Jihu
Roubík pro krajinu všecku
Zle hynoucí svoboda
Smrt silného národa

Jen Západní polesí
Dýchající, žijící
Volné a nezkrotné
Jelikož nedůvěřivé

Říše půlnoční
Luka pohanská
Jíž hranice pevná
Tradice to věčná

Lučané

Mocný lid půlnoční
Zem svou tvrdě hájící
Plány Jižních hatící
Vše křesťanské hubící

Národ prastarý
Válečníci sveřepí
V krvi věřících se brodící
Jaté křesťany mučící

Ukrutní barbaři
Nevěřící pohané
Věční antikristi
Mocní Lučané

Zářící plamen
Černá noc
Nezdolná síla
Nezlomná moc

Žatecký hrad

V samém srdci Luky
Vprostřed říše půlnoční
Na strmém ostrohu
Nad řekou do tmy hučící...

V záři oslnivé
Úplňku stříbrného
Třpytí se zlatem
Věže hradu Žateckého

Sídlo pánů mocných
Chrabrých knížat Luckých
Symbol pohanství
Hrad Žatecký

Místo setkání
Sil antikřesťanských
Noční přípravy
Na bitvu poslední

Poslední bitva

Husté šiky Lučanů
Krvelačných barbarů
Vyrážejí bez váhání
Do prudkého útoku

Bránící se protivníci
Stoupenci církve boží
Jak vylíhlá koťata
Topeni v krvi vlastní

Koseny hlavy křesťanů
Sekyrama Lučanů
Křížky z krčních pahýlů
Zadupány do prachu

Vřava boje mohutná
Pro věřící osudná
Strach ve tvářích sluhů Krista
Utéct? Vzdát se? Vždyť smrt jistá!!

Úsvit soudného dne
Soumrak boží moci
Bitva poslední
Smrt křesťanství

Soudný den

Soudný den skutečný
Nečekán, nepředpovídán
Žalobcem církve meč
Soudcem ostrá sekera

Bitevní pole ztichlé
Dveře Návy dokořán
Nesčetně těl v Kristu padlých
Hodokvas šelem mrchožravých

Pocta slavným vítězům
Hubitelům křesťanů
Ukrutným to barbarům
Nejmocnějším - Lučanům!!