Krvestřeb

I. Vládce modré oblohy

Od bílých vrchů Krušnohorských
Po husté lesy Křivoklátské
Rozlehlá krajina
Území zvané Lucké

Své království převeliké
Domovinu nejhojnější
Z výšin jiným nedostupných
Zrakem svým ostrým střeží...

...Sokol krvestřeb
Dravec masožravý
Oblohy azurové
Vládce nejmocnější

Žádná ovce bohabojná
Není jista holým životem
Je jen na jeho libovůli
Kdy schvátí ji svým pařátem

II. Oči oběti

Útok bleskurychlý
Neshledal odporu
Rudá krev ještě teplá
Hasí žízeň lovcovu

Oči hasnoucí
Oběti bezbranné
Hořce teď litují
Smrti své dobrovolné

Příliš pozdě zjišťují
Že pomoci slibované
Od boha mučedníků
Se již nikdy nedočkají

Sokol krvestřeb
Svobodný, nespoutaný
Lovcem pokorných
Sobě pánem jediným

III. Píseň černých vran

Obraz vskutku nepříjemný
Údy ovčí po okolí
Haleny již do závoje
Mrazivé temnoty noční

Hodokvas pohřební
Mrchožravců rej
Ztichlým krajem zní
Píseň domýšlivých vran

"Naše kořist, naše večeře
Plné zobáky, žádný hlad
My vrány, mocní lovci
Z nás, ovce, z nás mějte strach !!

Hojná kořist, bohaté večeře
Neznáme, co je hlad
My vrány, mocné hejno
Neznáme, co je strach !!"

IV. Smrt nepravým

Zvuk písně lživé
Bídných mrchžroutů
Nezaujmout nemohl
Sluch krvestřebův

Troufalost ta obrovská
Pomsty kruté žádá
Krve další potřeba
Mrchožravcům běda !!

Příklad odstrašující
Jest nutno další dát
Moc svrchovanou
Lůze sprosté dokázat

Vrána nejvíc krákající
Poslána do návy
Úderem dravcovým
Jediným - smrtícím

V. Poslední varování

Rudá krev čerstvá
Vranní i ovčí
Spolu se mísí
V kaluži jediné

Žádného rozdílu
Nebylo a není
Mezi obětí
A lovcem nepravým

Výstraha toť budiž účinná
Všem dalším
Kopiím nepůvodním
Smrt nepravým !!

Vůle schopných
Nechť je znovu prosazena
Právo síly a rozumu
Ať zvítězí

VI. Krvestřeb

Sokol krvestřeb
Dravec masožravý
Oblohy azurové
Vládce nejmocnější

Sokol krvestřeb
Svobodný, nespoutaný
Lovcem pokorných
Sobě pánem jediným

Sokol krvestřeb
Krutý, nemilosrdný
Strážce a král
Říše Půlnoční

Dravec masožravý
Válečník sveřepý
Barbar, Lučan, antikrist
Krvestřeb