Černá Krev

Lůza okolní, chátra všeobecná, jakož i veškerá chamraď nepotřebná

Lůzo okolní
Chátro všeobecná
Jakož i veškerá
Chamradi nepotřebná

Všehomír Náš jedinečný
Svou přítomností pošpiňuješ
Drahocený kyslík vydýcháváš
Právo na život si usurpuješ

Nízkost tvého jednání
Nelze již déle přehlížeti
Troufalost vpravdě nezdravá
Nebude více trpěna !!

Rada užitečná, kterak stáří dožíti, a taktéž doporučení vhodné pro život a přežití

Tak, lůzo z nejubožejších
Teď dobrou radu k tobě mám:
Střez se Mojí blízkosti
Nepleť se Mi do cesty

Se zlou se snadno potážeš
Neb cholerik Já jsem
A k šílenství Mě dohání
Tvá značná idiocie

Již pouhý pohled na tvůj zjev
Bestii ve Mě probouzí
Za jednání Své pak neručím
Sama sobě následky přičítej !!

Šílený Řezník, rovněž znám jako Maniac Butcher v jazyce Englickém

Šíleným Řezníkem Mě nazývaj
Což k pravdě nemá daleko
Hravě tě o tom přesvědčím
Okusíš-li jen zlomek hněvu Mého

Pocítíš ostří Mojí sekery
Chlad kalené oceli
Teplo vlastní krve
Jedinečný pocit smrti

Mou nenávist tím ukojíš
A zlobu na čas zaženeš
Snad i krutost otupíš - však
Žízně po krvi Mě nikdy nezbavíš

Žíznění po krvi, však všeobecně známému vampyrismu ne zcela podobné

Krev není nutnou potravou
Pro žaludek Můj žádoucí
Přesto žízním po ní velice
Však z pohnutek ryze duševních

Krev - toť kapalina věru podivná
Pro život lidí zřejmě nezbytná
Proč Mně Má vlastní ale nestačí
To záhadou jest z nejtajemnějších

Chci viděti proudem técti
Nekonečný potok krve
Mocnými doušky hltavě z něj sáti
Chci více, více čerstvé krve !!

Přání nezvyklé až prapodivné, jehož naplněním následkůch neobvyklých lze docíliti

Mým přáním z největších
Viděti všech do jednoho
Nepřátel Svých i sokůch úhlavních
I všecku lůzu nejnižší

V krvi jejich vlastní
Po krk se brodící
Ve smrtelné křeči
O milost Mě prosící

Jejich nářku nebude vyslyšeno
Života žádného nebude ušetřeno
Překročit smrti práh všem umožním
Svůj život nekonečným učiním !!

Nesmrtelnost i věčnost, způsobeny prolitím i následným požitím značného množství lidské krve

Jen tak zaplaším žízeň Svou
Touhy a pocity ukojím natrvalo
I tělo Mé pak navěky zůstane
Zaplaveno blahem nevýslovným

Má nesmrtelnost jest vyvážena krví
Zástupůch nejnižších z nejnižších
Má věčnost spravedlivě vykoupena
Životy tisícůch mršin lidských

Jsem věčný, jsem mocný
Jsem krve žíznivý
Jsem Řezník Šílený
Má krev je Černá !!